ngân hàng

Lãi suất ngân hàng và những ảnh hưởng tới BĐS 2017 này

Đồng thời, nguồn tín dụng từ hệ thống ngân hàng cho thị trường sẽ bị thu hẹp. Các ngân hàng thương mại hầu như không còn dư địa về nguồn vốn ngắn Thời gian qua lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng thương mại vẫn giữ ở một con số. Nếu chính