Hà Nội điều chỉnh việc giao đất thuộc địa bàn Cầu Giấy

Các nội dung khác tại Quyết định 5612/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 và số 5890/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 vẫn được giữ nguyên hiệu lực.


UBND TP. đã ban hành Quyết định số 448/QĐ-UBND điều chỉnh Khoản 2 Điều 2 tại Quyết định số 5612/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 và số 5890/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND thành phố về việc giao đất Khu đô thị (KĐT) mới Cầu Giấy.

khu
Hà Nội điều chỉnh
Theo Quyết định, việc điều chỉnh giao 23.134,3m đất tại ô đất ký hiệu El.3 thuộc KĐT mới Cầu Giấy, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho Công ty TNHH Phát triển công viên trung tâm để triển khai dự án Tổ hợp căn hộ, thương mại và văn phòng. Đây là dự án đối ứng của Dự án xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa CV1.

Quyết định nêu rõ: Liên hệ Sở Tài chính để làm thủ tục ghi thu, chi Dự án BT xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa CV1. Nếu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần của dự án đối ứng lớn hơn giá trị Dự án BT thì phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính theo quy định; liên hệ với Cục Thuế Hà Nội để nộp tiền thuê đất trả tiền hằng năm theo quy định.

Việc điều chỉnh là để thực hiện hợp đồng xây dựng – chuyển giao xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 KĐT mới Cầu Giấy theo hình thức Hợp đồng BT số 01/2016/HĐBT ký ngày 7/7/2016 giữa Sở Xây dựng (cơ quan đại diện được UBND thành phố ủy quyền) và Công ty TNHH Phát triển công viên trung tâm (Doanh nghiệp dự án) và Tập đoàn Indochina Capital (Nhà đầu tư).

Các nội dung khác tại Quyết định 5612/QĐ-UBND ngày 7/10/2016 và số 5890/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 vẫn được giữ nguyên hiệu lực.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *