vì sao nhà xã hội đắt hơn nhà thương mai

Điều không thể hiểu khi nhà ở xã hội đắt hơn nhà ở thương mại

Bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư bất động sản nhận định, có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch giá bán tại các dự án NOXH. Trong đó, nguyên nhân Tại thị trường Hà Nội đang xuất hiện cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa nhà ở xã hội và nhà ở thương mại.