đầu tư bất động sản

Giới đầu tư BĐS và những khó khăn trong nguồn vốn

Theo ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam (VNREA), chỉ đạo của Chính phủ đã ‘uốn’ các doanh nghiệp địa ốc chuyển hướng đầu tư vào Thay vì áp dụng cứng nhắc một mức và tại một thời điểm như Dự thảo sửa đổi Thông tư 36, Ngân hàng Nhà nước